Rágcsálók elleni védekezés

A cél az adott terület rágcsálómentesítése, majd az elért mentesség folyamatos fenntartása. Az eredményességet döntően az határozza meg, hogy a helyi viszonyok ismeretében a megfelelő eljárásokat milyen gondosan alkalmazzák. Az eredménytelenség ugyanis sohasem a módszereken, hanem a rágcsálók, elsősorban a patkányok óvatosságán és az eljárások kivitelezésén múlik

1. Irtás

A patkányok elpusztítására döntően a rágcsálóirtó szereket alkalmazzuk, elsődlegesen mérgezett csalétek és kiegészítésként porozószer formájában. Alkalmilag a gázosítószerek is felhasználhatók. Egerek irtására döntően fizikai módszer, a csapdázás alkalmas, de a mérgezett csalétek is hatékony. Irtás során alkalmazható módszerek:

 • Mérgezett csalétek alkalmazása
 • Porozás / hab alkalmazása
 • Itatószer alkalmazása
 • Gázosítás
 • Csapdázás

2. Megelőzés

Elsődlegesen a rágcsálók bejutását, bevándorlását, megtelepedését szükséges megakadályozni, illetve az esetleg bekerülőket még elszaporodásuk előtt kell elpusztítani, illetve életfeltételeiket úgy megváltoztatni, hogy ne szaporodhassanak el.
Ennek lehetőségei:

 • Behatolás megakadályozása
 • Táplálék megvonása
 • Fészkelő- és búvóhelyek megszüntetése
 • Gócok felszámolása
 • Mérgezett csalétek alkalmazása
 • Zavarás, bolygatás
 • Riasztószerek felhasználása

Rágcsálók elleni védekezés előírásai

A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről…

a) az egészségügyi intézményekben,

b) a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,

c) az állattenyésztő és állattartó telepeken, városi területen fenntartott istállókban, állatkertekben,

d) a szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,

e) romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén,

f) a folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezető árkok lakott területen fekvő patkányjárta

partszegélyein,

g) a folyami és tóparti kikötőkben, vasúti pályaudvarokon, repülőtereken,

h) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),

i) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,

j) a piacokon és a vásárcsarnokokban

…gondoskodni kell.

Ennek érdekében az a)-g) pontban feltüntetett helyeken évente két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.

A h)-j) pontban felsorolt helyeken a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rágcsálóval fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontokat programban kell meghatározni úgy, hogy évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelés végzésére kerüljön sor.

 

Vándorpatkány

Vándorpatkány

Vándorpatkány

Házi patkány

Házi patkány

Házi patkány

Házi egér

Házi egér

Házi egér

Güzüegér

Güzüegér

Güzüegér