RONIX
Kezdő oldal » Jogszabályok

Jogszabályok

1995. évi LIII. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.

80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet

A vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

A növényvédelmi tevékenységről

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet

Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről.

2/2010. (I. 26.) EüM rendelet

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól

Minden jog fenntartva! © 2012 RONIX® Kft. | webdesign: Art Paletta Kft. | programozás: www.ezcms.hu